Επικοινωνήστε μαζί μας

RHODIOLA

Περιγραφή

Περιγραφή:Περιεκτικότητας, κατ’ ελάχιστον, 2,3% (23 mg) σεrosavin, 2,8% (28mg)σεsalidroside, 70% (700 mg)σεpolyphenols, 5,4% (54 mg) σε beta-vicianosides 1,4% (14 mg)σε rosin, 1,2% (12 mg) σεrosarin. Ενεργήβάση 100 μg απότιτλοδοτούμεναεκχυλίσματαgreen tea, grape seed, red wine, elderberry, broccoli, spinach, carrot, tomato, spirulina, chlorella.

Συνήθης χρήση: Μία ταμπλέτα την ημέρα.