Επικοινωνήστε μαζί μας

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Η λέξη <<ομοιοπαθητική>>, προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις <<όμοιος>> και <<πάθος>>, που η αρχαία του σημασία ήταν <<πόνος, πάθηση>>.

Αυτή είναι η βάση του νόμου των ομοίων, στον οποίο στηρίζεται η ομοιοπαθητική, σύμφωνα με τον οποίο ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ορισμένα συμπτώματα σε ένα υγιές άτομο έχουν την ικανότητα να θεραπεύσουν τα ίδια αυτά συμπτώματα σε κάποιον που ασθενεί.

Η ομοιοπαθητική θεραπεία χρησιμοποιείται εγώ και διακόσια χρόνια και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως σύνολο, συνυπολογίζοντας τόσο τα σωματικά όσο και τα ψυχικά του συμπτώματα.

Τα φάρμακα της ομοιοπαθητικής προέρχονται κυρίως από φυτά, ενώ ορισμένα παρασκευάζονται από ορυκτά και μέταλλα. Υπάρχουν ακόμη και στα ζώα, π.χ. Apis (μέλισσα).

Η παραγωγή των φαρμάκων γίνεται μέσω ισχυρής ανακίνησης (δόνησης ή κρούσης) και αραίωσης και πραγματοποιείται από ειδικευμένους φαρμακοποιούς. Η αποθήκευση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται σε δροσερά, σκοτεινά μέρη, μακριά από έντονες οσμές και πηγές ακτινοβολίας.